Welcome to Robert Owen Community Banking Fund News – Croeso i Newyddion Cyllid Cymdeithasol Robert Owen

 In Business Loans, Community Energy, Home Loans

This site gives you all the latest news about the work of the Robert Owen Community Banking Fund.

To find out more about how what we do affects the lives of the people we help, and the news and developments within the social finance sector in Wales, follow our posts.

Please note that all posts and comments appear in the language in which they are written. We welcome comments on our posts. Please feel free to tell us about your experience and views regarding accessing social finance in Wales.

We are one of only a few Community Development Finance Institutions (CDFI) in Wales and we take pride in helping the people of Wales secure access to the finance they need in their home, their businesses and their communities.

For more information on our full range of finance products, see our website.

Mae’r safle hwn yn rhoi’r holl newyddion diweddaraf am waith gronfa Cyllid Cymdeithasol Robert Owen.

I ddarganfod mwy am sut mae’n wasanaethau yn elwa ar fywydau’r bobl yr ydym yn helpu ,ac er mwyn weld y newyddion diweddaraf a’r holl ddatblygiadau yn y sector cyllid cymdeithasol yng Nghymru, dilynwch ein pyst.

Nodwch fod yr holl byst a sylwadau yn ymddangos yn yr iaith y maent yn cael eu hysgrifennu. Rydym yn croesawu sylwadau ar ein pyst. Mae croeso i chi rhannu’ch barn ynglŷn â’ch eich profiad o gael gafael ar gyllid cymdeithasol yng Nghymru.

Rydym yn un o ddim ond ychydig o Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol yng Nghymru, ac rydym yn ymfalchïo mewn helpu pobl Cymru cael mynediad diogel at y cyllid sydd arnynt eu hangen yn eu cartrefi, eu busnesau a’u cymunedau.

Am ragor o wybodaeth am ein hystod lawn o ffrydiau cyllid, gweler ein gwefan.

Recommended Posts

Leave a Comment

sixteen + 7 =